Vad är en gyllene lärare?

Golden Teacher är namnet på svampen Psilocybe Cubensis. Denna svamp innehåller den aktiva ingrediensen psilocybin. Namnet Golden Teacher härstammar från den mystiska upplevelsen man kan ha efter att ha tagit det

Golden Teacher är namnet på en mängd hallucinogena svampar i släktet Psilocybe. Många tror att konsumtionen av dessa svampar har terapeutiska egenskaper och kan hjälpa till att behandla olika mentala och emotionella problem. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att stödja dessa påståenden. Här är några av de viktigaste uppgifterna om Golden Teacher:

Psykoaktiv substans - Golden Teacher innehåller den psykoaktiva substansen psilocybin, som påverkar hjärnans funktion och kan orsaka hallucinogena känslor.

Biverkningar - Förtäring av Golden Teacher kan orsaka ett antal biverkningar såsom illamående, kräkningar, diarré, ångest, panik, förvirring och ökad risk för olyckor.

Potentiella fördelar - Det finns inga vetenskapliga bevis för att Golden Teacher är en effektiv behandling för psykiska sjukdomar som depression, ångest eller PTSD. Vissa människor rapporterar dock att de känner lättnad från symtomen på dessa sjukdomar och ökad empati efter att ha konsumerat svampen.

Dosering - Doseringen av Golden Teacher beror på ett antal faktorer som ålder, vikt, kön och hälsotillstånd. Vanligtvis anges dosen i gram och kan variera från 1 till 5 gram.

Säkerhet - Golden Teacher, som många andra hallucinogener, är olagligt och farligt. Konsumtion av svampen kan leda till oförutsägbara konsekvenser som allvarliga psykotiska störningar, förlust av kroppskontroll och ökad risk för självmord.

Sammanfattningsvis är Golden Teacher en mängd hallucinogena svampar som innehåller den psykoaktiva substansen psilocybin. Det finns inga vetenskapliga bevis som stöder hälsofördelarna med att konsumera Golden Teacher, och konsumtionen kan leda till ett antal biverkningar, inklusive upplevelse av hallucinationer, ångest, desorientering, kräkningar och andra psykiska och fysiska hälsoproblem. Intag av Golden Teacher är olagligt i de flesta länder och bör inte användas utan att rådfråga en läkare eller mentalvårdspersonal.

Det är viktigt att komma ihåg att alternativ medicin, inklusive användning av hallucinogener, inte är vetenskapligt sund och inte rekommenderas av de flesta läkare. Om du har ett hälsoproblem är det därför alltid tillrådligt att konsultera en läkare som kan hjälpa dig att hitta de bästa och säkraste behandlingsalternativen.

Utbildningsmaterial

Vi uppmuntrar inte konsumtion eller odling av svampar som innehåller psilocybin

Odling av svampar som innehåller det psykoaktiva ämnet psilocybin är strängt förbjudet i Polen

Golden Teacher Mushroom Growkit är endast tillåtet i Polen för observation av mycelium under ett mikroskop

Innan du köper Growkit från vår butik, läs noga vad du kan och inte kan göra med myceliet