Integritetspolicy

Integritetspolicy

Följande sekretesspolicy anger reglerna för lagring av och åtkomst till data på enheterna för användare som använder webbplatsen i syfte att tillhandahålla elektroniska tjänster av administratören, samt reglerna för insamling och behandling av användarnas personuppgifter som de tillhandahåller personligen och frivilligt genom de verktyg som finns tillgängliga på webbplatsen.


Följande sekretesspolicy är en integrerad del av användarvillkoren, som anger regler, rättigheter och skyldigheter för användarna som använder tjänsten.


§1 Definitioner

Tjänst - webbtjänst "https://goldenteachers.pl/sv/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena" verksam på https://goldenteachers.pl/sv/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena


Extern tjänst - webbplatser som tillhör partner, tjänsteleverantörer eller kunder som samarbetar med administratören


Tjänsteadministratör / Dataadministratör - tjänsteadministratören och dataadministratören (nedan kallad administratören), verksam vid:

Bästa lösningen

Postnummer: 02-593

6/10 Chodkiewicza-gatan

Stad: Warszawa

NIP:5221926106Tillhandahålla elektroniska tjänster via webbplatsen


Användare - en fysisk person för vilken Administratören tillhandahåller elektroniska tjänster via Webbplatsen.


Enhet - en elektronisk enhet med programvara genom vilken Användaren får åtkomst till Webbplatsen


Cookies - textdata som samlas in i form av filer som placeras på Användarens enhet


RODO - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)


Personuppgifter - information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet


Behandling - en åtgärd eller kombination av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, begränsning, radering eller förstöring;


Begränsning av behandling - innebär märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling


Profilering - varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som innebär användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga faktorer som rör en enskild person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den enskildes prestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelse


Samtycke - den registrerades samtycke innebär en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter som rör honom eller henne


Personuppgiftsbrott - ett brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats


Pseudonymisering - behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att de inte längre kan hänföras till en viss registrerad, utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som gör det omöjligt att hänföra den till en identifierad eller identifierbar fysisk person


Anonymisering - Anonymisering av data är en oåterkallelig process för databehandling som förstör/överskriver "personuppgifter" och gör det omöjligt att identifiera eller koppla en viss post till en specifik användare eller individ.


§2 Ombud för dataskydd

I enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen har administratören inte utsett ett dataskyddsombud.


För frågor om databehandling, inklusive personuppgifter, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige direkt.


§3 Typer av cookies

Interna cookies - filer som placeras och läses från Användarens enhet av Tjänstens datakommunikationssystem


Externa cookies - filer som placeras och läses från Användarens enhet av de Externa tjänsternas IKT-system. De externa tjänsternas skript som kan placera cookies på användarens enheter har avsiktligt placerats på webbplatsen genom skript och tjänster som gjorts tillgängliga och installerats på webbplatsen


Sessionscookies - filer som placeras och läses från användarens enhet av webbplatsen eller externa tjänster under en enda session med en viss enhet. I slutet av sessionen raderas filerna från användarens enhet.


Beständiga cookies - filer som placeras och läses från användarenheten av webbplatsen eller externa tjänster tills de raderas manuellt. Cookies raderas inte automatiskt efter slutet av enhetens session om inte konfigurationen av användarenheten är inställd på att radera cookies efter slutet av enhetens session.


§4 Säkerhet vid lagring av uppgifter

Mekanismer för lagring och läsning av cookies - Mekanismerna för lagring, läsning och utbyte av data mellan cookies som lagras på användarens enhet och webbplatsen implementeras genom de inbyggda mekanismerna i webbläsare och tillåter inte att andra data hämtas från användarens enhet eller från andra webbplatser som besöks av användaren, inklusive personuppgifter eller konfidentiell information. Överföring av virus, trojanska hästar och andra maskar till Användarens Enhet är också praktiskt taget omöjligt.


Interna cookies - de cookies som används av administratören är säkra för användarnas enheter och innehåller inte skript, innehåll eller information som kan äventyra säkerheten för personuppgifter eller säkerheten för den enhet som används av användaren.


Externa cookies - Administratören gör allt för att verifiera och välja ut servicepartners i samband med användarsäkerhet. Administratören väljer välkända, stora partners med globalt offentligt förtroende för samarbete. Administratören har dock inte full kontroll över innehållet i cookies från externa partners. Administratören är inte ansvarig för säkerheten för cookies, deras innehåll och deras användning av de skript som installerats i tjänsten, som kommer från externa tjänster i enlighet med licensen, så långt lagen tillåter. Listan över partner finns längre fram i sekretesspolicyn.


Kontroll av kakor


Användaren kan när som helst själv ändra inställningarna för lagring, radering och åtkomst till data som lagras i cookies på varje webbplats


Information om hur du inaktiverar cookies i de mest populära webbläsarna finns på: hur man inaktiverar cookies eller från en av de utsedda leverantörerna:


Hantera cookies i webbläsaren Chrome

Hantera cookies i webbläsaren Opera

Hantera cookies i webbläsaren FireFox

Hantera cookies i webbläsaren Edge

Hantera cookies i webbläsaren Safari

Hantera cookies i Internet Explorer 11

Användaren kan när som helst radera alla cookies som hittills lagrats med hjälp av verktygen i den användarenhet genom vilken användaren får åtkomst till webbplatsens tjänster.


Hot från användarens sida - Administratören använder alla möjliga tekniska åtgärder för att garantera säkerheten för de uppgifter som placeras i cookies. Det bör dock noteras att säkerheten för dessa uppgifter beror på båda parter, inklusive användarens aktivitet. Administratören är inte ansvarig för avlyssning av dessa uppgifter, imitation av användarens session eller dess radering, som ett resultat av användarens medvetna eller omedvetna aktivitet, virus, trojanska hästar och andra spionprogram som användarens enhet kan vara eller har varit infekterad med. För att skydda sig mot dessa hot bör Användaren följa de regler som gäller för användning av Internet.


Lagring av personuppgifter - Administratören garanterar att han gör allt för att säkerställa att de behandlade personuppgifter som frivilligt anges av användarna är säkra, att tillgången till dem är begränsad och utförs i enlighet med deras syfte och syftena med behandlingen. Administratören säkerställer också att den gör allt för att säkra de uppgifter den innehar mot förlust genom att tillämpa lämpliga fysiska såväl som organisatoriska skyddsåtgärder.


Lagring av lösenord - Administratören förklarar att lösenord lagras i krypterad form med hjälp av de senaste standarderna och riktlinjerna i detta avseende. Det är praktiskt taget omöjligt att dekryptera kontolösenord som tillhandahålls på webbplatsen.


§5 Ändamål för vilka cookies används

Förbättra och underlätta tillgången till Tjänsten

Personalisering av tjänsten för användarna

Möjliggöra inloggning till tjänsten

Marknadsföring, Remarketing på externa webbplatser

Annonsförmedlingstjänster

Affiliate-tjänster

Föra statistik (användare, antal besök, typ av enhet, länk etc.)

Servering av multimediatjänster

Tillhandahållande av samhällstjänster

§6 Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av Användare behandlas för ett av följande ändamål:


Införande av elektroniska tjänster:

Tjänster för registrering och underhåll av ditt konto på webbplatsen och de funktioner som är kopplade till det

Nyhetsbrevstjänster (inklusive utskick av reklaminnehåll med samtycke)

Tjänster för att kommentera / gilla inlägg på webbplatsen utan registrering

Tjänster för att dela information om innehåll som publiceras på webbplatsen på sociala nätverk eller andra webbplatser.

Administratörens kommunikation med Användarna i frågor som rör Tjänsten och dataskydd

För att säkerställa administratörens legitima intresse

Uppgifter om användare som samlas in anonymt och automatiskt behandlas för ett av följande ändamål:


Att föra statistik

Remarketing

Visa annonser som är skräddarsydda efter användarnas preferenser

Drift av affiliate-program

För att säkerställa administratörens legitima intresse

§7 Cookies från externa tjänster

Administratören använder javascript och webbkomponenter från partners på webbplatsen, som kan placera sina egna cookies på användarens enhet. Observera att du själv kan bestämma i dina webbläsarinställningar vilka cookies som får användas av vilka webbplatser. Nedan finns en lista över de partners eller deras tjänster som implementeras på webbplatsen och som kan placera cookies:


Multimedia-tjänster:

YouTube

Samhälle/kopplade tjänster:

(Registrering, inloggning, innehållsdelning, kommunikation etc.)

Facebook

Google+ och

Tjänster för nyhetsbrev:

Freshmail

Få svar

Föra statistik:

Google Analytics

HotJar

De tjänster som tillhandahålls av tredje part ligger utanför administratörens kontroll. Dessa enheter kan när som helst ändra sina användarvillkor, integritetspolicyer, syfte med databehandling och användning av cookies.


§8 Typer av insamlade uppgifter

Webbplatsen samlar in uppgifter om användarna. En del av uppgifterna samlas in automatiskt och anonymt, och en del av uppgifterna är personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användarna när de registrerar sig för särskilda tjänster som erbjuds av webbplatsen.


Anonyma uppgifter som samlas in automatiskt:


IP-adress

Typ av webbläsare

Skärmupplösning

Ungefärlig plats

Öppningsbara undersidor av webbplatsen

Tid spenderad på den relevanta undersidan av webbplatsen

Typ av operativsystem

Adress till föregående undersida

Länkadress

Språk för webbläsare

Internetanslutningens hastighet

Internetleverantör

Registrering av användarbeteende med HotJar och anonymisering av data

Uppgifter som samlas in under registreringen:


Förnamn / efternamn / smeknamn

Inloggning

E-postadress

Bostadsadress

Telefonnummer

IP-adress (samlas in automatiskt)

Momsregistreringsnummer

Antal REGON

Övriga ordinarie uppgifter

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på nyhetsbrevstjänsten


Förnamn / efternamn / smeknamn

E-postadress

IP-adress (samlas in automatiskt)

Data som samlas in när du lägger till en kommentar


Namn / smeknamn

E-postadress

IP-adress (samlas in automatiskt)

Vissa uppgifter (utan identifierande information) kan lagras i cookies. En del av uppgifterna (utan identifierande information) kan överföras till en leverantör av statistiktjänster.


§9 Tredje parts tillgång till personuppgifter

Administratören är i princip den enda mottagaren av de personuppgifter som användarna lämnar. De uppgifter som samlas in som en del av de tjänster som tillhandahålls överförs eller återförsäljs inte till tredje part.


Tillgång till uppgifterna (vanligtvis på grundval av ett uppdragsavtal om databehandling) kan beviljas enheter som ansvarar för att upprätthålla den infrastruktur och de tjänster som krävs för att driva tjänsten, dvs:


Värdföretag som tillhandahåller värdtjänster eller relaterade tjänster till Administratören

Företag som förmedlar onlinebetalning för varor eller tjänster som erbjuds på webbplatsen (i händelse av en köptransaktion på webbplatsen)

Företag som ansvarar för Administratörens bokföring (vid köptransaktioner på Webbplatsen)

Företag som ansvarar för leverans av fysiska produkter till Användaren (post- och budtjänster i händelse av en köptransaktion på Webbplatsen)

Överlåtelse av behandling av personuppgifter - Nyhetsbrev


För att tillhandahålla nyhetsbrevstjänsten använder administratören tjänster från en tredjepartsleverantör - Freshmail och Get Response . De uppgifter som anges i formuläret för prenumeration på nyhetsbrev överförs, lagras och behandlas i denna tjänsteleverantörs tredjepartstjänst.


Observera att den utsedda partnern kan ändra den angivna sekretesspolicyn utan administratörens samtycke.


Överlåtelse av behandling av personuppgifter - Hosting, VPS eller dedikerade servertjänster


För att driva webbplatsen använder administratören en extern hostingleverantör, VPS eller dedikerade servrar - cyber_Folks S.A.. Alla uppgifter som samlas in och behandlas i tjänsten lagras och behandlas i tjänsteleverantörens infrastruktur i Polen. Det finns en möjlighet att få tillgång till uppgifter till följd av underhållsarbete som utförs av tjänsteleverantörens personal. Tillgång till sådana uppgifter regleras av ett avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.


Databehandling vid onlinebetalningar


Vid onlinebetalning överförs alla betalningsuppgifter direkt av användaren till betalningsleverantören - mElements integritetspolicy S.A.De utvalda uppgifter som krävs för att genomföra transaktionen överförs sedan av denna enhet till administratören. Överföringen av uppgifter regleras av ett avtal mellan administratören och tjänsteleverantören.


Överföring av personuppgifter - Redovisningstjänster


När en transaktion genomförs överförs en del av personuppgifterna för individer eller uppgifter om individer som bedriver affärsverksamhet till den enhet som tillhandahåller redovisningstjänster till administratören, IFIRMA SA. Överföringen av dessa uppgifter regleras av lagen .... och det avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.


Överföring av personuppgifter - Kurirtjänster


Vid en transaktion som kräver överföring av föremålet för transaktionen via post eller kurir, överförs en del av personuppgifterna för fysiska personer eller uppgifter om fysiska personer som bedriver affärsverksamhet till den enhet som tillhandahåller post- / kurirtjänster på uppdrag av administratören, vald av användaren. Överföringen av dessa uppgifter regleras av det avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.


§10 Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användare:


Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen, såvida de inte har publicerats som ett resultat av en individuell åtgärd av användaren (t.ex. att ange en kommentar eller ett inlägg), vilket kommer att göra uppgifterna tillgängliga för alla besökare på webbplatsen.

Personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande (profilering).

Personuppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part.

Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) som samlas in automatiskt:


Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) kommer att överföras utanför Europeiska unionen.

Anonyma uppgifter (utan personuppgifter) kan användas för automatiserat beslutsfattande (profilering).

Profilering av anonyma uppgifter (utan personuppgifter) har inga rättsliga följder eller påverkar inte den person som är föremål för det automatiserade beslutsfattandet på ett väsentligt sätt.

Anonyma uppgifter (utan personuppgifter) kommer inte att säljas vidare till tredje part.

§11 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Tjänsten samlar in och behandlar Användarnas uppgifter på grundval av:


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

artikel 6.1 a

den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera angivna ändamål

artikel 6.1 b

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås

artikel 6.1 f

behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

Lag av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (Dz.U. 2018 punkt 1000)

Lag av den 16 juli 2004. Lag om telekommunikation (Dz.U. 2004 nr 171, punkt 1800)

Lag av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter (1994 års lagbok nr 24, punkt 83)

§12 Period för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av användare:


Som en allmän regel sparas de angivna personuppgifterna endast under den tid som administratören tillhandahåller tjänsten inom tjänsten. De raderas eller anonymiseras upp till 30 dagar efter att tjänsten har avslutats (t.ex. radering av ett registrerat användarkonto, avregistrering från nyhetsbrevslistan etc.)


Undantaget är den situation som kräver säkerställande av legitima syften för vidare behandling av sådana uppgifter av administratören. I en sådan situation ska administratören lagra de angivna uppgifterna från tidpunkten för användarens begäran om att ta bort dem, inte längre än under en period av 3 år i händelse av överträdelse eller misstänkt överträdelse av bestämmelserna i användarvillkoren av användaren


Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) som samlas in automatiskt:


Anonyma statistiska uppgifter, som inte utgör personuppgifter, lagras av administratören i syfte att tillhandahålla statistik under en obestämd tidsperiod


§13 Användares rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Tjänsten samlar in och behandlar Användarnas uppgifter på grundval av:


Rätt till tillgång till personuppgifter

Användare har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, som utövas på begäran till administratören


Rätt till rättelse av personuppgifter

Användare har rätt att från administratören begära omedelbar rättelse av personuppgifter som är felaktiga och/eller komplettering av ofullständiga personuppgifter, som utförs på begäran som lämnas till administratören


Rätt till radering av personuppgifter

Användarna har rätt att kräva omedelbar radering av sina personuppgifter från administratören, vilket utförs på begäran som lämnas till administratören. När det gäller användarkonton består radering av uppgifter i anonymisering av uppgifter som gör det möjligt att identifiera användaren. Administratören förbehåller sig rätten att avbryta verkställandet av en begäran om radering av uppgifter för att skydda administratörens legitima intresse (t.ex. när användaren har begått en överträdelse av användarvillkoren eller uppgifterna erhölls som ett resultat av genomförd korrespondens).

När det gäller nyhetsbrevstjänsten har användaren möjlighet att själv radera sina personuppgifter med hjälp av den länk som finns i varje e-postmeddelande som skickas.


Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Användare har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter i de fall som anges i artikel 18 i RODO, m.in. ifrågasätta riktigheten av personuppgifter, på begäran av den personuppgiftsansvarige


Rätt till dataportabilitet

Användare har rätt att från Administratören erhålla personuppgifter som rör dem i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format, som utförs på begäran till Administratören


Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter i de fall som anges i artikel 21 i RODO, som utövas på begäran till administratören


Rätt att vidta åtgärder

Användare har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.


§14 Kontakt med administratören

Administratören kan kontaktas på något av följande sätt
E-postadress - [email protected]


Kontaktformulär - tillgängligt på: /kontakt


§15 Krav på tjänster

Att begränsa lagring av och åtkomst till cookies på användarens enhet kan leda till att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som de ska.


Administratören ska inte hållas ansvarig för felaktiga funktioner på webbplatsen om användaren på något sätt begränsar lagring och läsning av cookies.


§16 Externa länkar

Tjänsten - artiklar, inlägg, poster eller kommentarer från användare kan innehålla länkar till externa webbplatser som ägaren av Tjänsten inte samarbetar med. Dessa länkar, liksom de webbplatser eller filer som anges under dem, kan vara farliga för din enhet eller utgöra ett hot mot säkerheten för dina data. Administratören ska inte hållas ansvarig för innehåll som finns utanför Tjänsten.


§17 Ändringar av integritetspolicyn

Administratören förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst utan att meddela Användare med avseende på användning och tillämpning av anonymiserade data eller användning av cookies.


Administratören förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy med avseende på behandlingen av personuppgifter, om vilken den kommer att informera användare som har användarkonton eller som prenumererar på nyhetsbrevstjänsten via e-post inom 7 dagar efter ändringen i registren. Fortsatt användning av tjänsterna innebär att användaren har läst och accepterar de ändringar som gjorts i sekretesspolicyn. Om Användaren inte samtycker till de införda ändringarna är han/hon skyldig att radera sitt konto från Tjänsten eller avregistrera sig från Nyhetsbrevstjänsten.


Alla ändringar som görs i sekretesspolicyn kommer att publiceras på denna undersida av webbplatsen.


De ändringar som införs skall träda i kraft vid offentliggörandet.