Čo je zlatý učiteľ ?

Zlatý učiteľ je názov huby Psilocybe Cubensis. Táto huba obsahuje účinnú látku psilocybín. Názov Zlatý učiteľ pochádza z mystického zážitku, ktorý človek môže mať po jej užití

Zlatý učiteľ je názov rôznych halucinogénnych húb z rodu Psilocybe. Mnohí ľudia veria, že konzumácia týchto húb má terapeutické vlastnosti a môže pomôcť liečiť rôzne duševné a emocionálne problémy. Na podporu týchto tvrdení však neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Tu je niekoľko najdôležitejších informácií týkajúcich sa Zlatého učiteľa:

Psychoaktívna látka - Zlatý učiteľ obsahuje psychoaktívnu látku psilocybín, ktorá ovplyvňuje funkciu mozgu a môže spôsobovať halucinogénne pocity.

Nežiaduce účinky - Požitie lieku Zlatý učiteľ môže spôsobiť množstvo vedľajších účinkov, ako sú nevoľnosť, zvracanie, hnačka, úzkosť, panika, zmätenosť a zvýšené riziko nehôd.

Potenciálne prínosy - Neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že Zlatý učiteľ je účinnou liečbou duševných ochorení, ako sú depresia, úzkosť alebo posttraumatická stresová porucha. Niektorí ľudia však uvádzajú, že po konzumácii húb pociťujú úľavu od príznakov týchto ochorení a zvýšenú empatiu.

Dávkovanie - Dávkovanie Zlatého učiteľa závisí od viacerých faktorov, ako je vek, hmotnosť, pohlavie a zdravotný stav. Zvyčajne sa dávkovanie uvádza v gramoch a môže sa pohybovať od 1 do 5 gramov.

Bezpečnosť - Zlatý učiteľ, podobne ako mnohé iné halucinogény, je nelegálny a nebezpečný. Konzumácia húb môže viesť k nepredvídateľným následkom, ako sú závažné psychotické poruchy, strata kontroly nad telom a zvýšené riziko samovraždy.

Stručne povedané, Zlatý učiteľ je druh halucinogénnych húb, ktoré obsahujú psychoaktívnu látku psilocybín. Neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by potvrdzovali zdravotné prínosy konzumácie Zlatého učiteľa, a jeho konzumácia môže viesť k viacerým vedľajším účinkom vrátane prežívania halucinácií, úzkosti, dezorientácie, zvracania a iných psychických a fyzických zdravotných problémov. Požívanie Zlatého učiteľa je vo väčšine krajín nezákonné a nemalo by sa užívať bez konzultácie s lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie.

Je dôležité si uvedomiť, že alternatívna medicína vrátane užívania halucinogénov nie je vedecky podložená a väčšina lekárov ju neodporúča. Preto ak máte zdravotný problém, vždy sa odporúča poradiť sa s lekárom, ktorý vám pomôže nájsť najlepšie a najbezpečnejšie možnosti liečby.

Vzdelávacie materiály

Nepodporujeme konzumáciu ani pestovanie húb obsahujúcich psilocybín

Pestovanie húb obsahujúcich psychoaktívnu látku psilocybín je v Poľsku prísne zakázané

Súprava Golden Teacher Mushroom Growkit je v Poľsku povolená len na pozorovanie mycélia pod mikroskopom

Pred zakúpením súpravy Growkit z nášho obchodu si pozorne prečítajte, čo môžete a čo nemôžete s mycéliom robiť