Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti noteikumi par datu glabāšanu un piekļuvi datiem Lietotāju ierīcēs, kas izmanto Tīmekļa vietni, lai Administrators varētu sniegt elektroniskos pakalpojumus, kā arī noteikumi par to, kā tiek vākti un apstrādāti Lietotāju personas dati, kurus tie sniedz personīgi un brīvprātīgi, izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamos rīkus.


Šī Privātuma politika ir neatņemama Pakalpojuma sniegšanas noteikumu daļa, kurā izklāstīti noteikumi, tiesības un pienākumi Lietotājiem, kas izmanto Pakalpojumu.


§1 Definīcijas

Pakalpojums - tīmekļa pakalpojums "https://goldenteachers.pl/lv/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena", kas darbojas vietnē https://goldenteachers.pl/lv/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena


Ārējais pakalpojums - partneru, pakalpojumu sniedzēju vai klientu, kas sadarbojas ar administratoru, tīmekļa vietnes


Pakalpojumu administrators / Datu administrators - Pakalpojumu administrators un Datu administrators (turpmāk tekstā - Administrators), kas darbojas ar adresi:

Labākais risinājums

Pasta indekss: 02-593

chodkiewicza iela 6/10

Pilsēta: Varšava

NIP:5221926106Elektronisko pakalpojumu sniegšana, izmantojot Tīmekļa vietni


Lietotājs - fiziska persona, kurai Administrators sniedz elektroniskos pakalpojumus, izmantojot Tīmekļa vietni.


Ierīce - elektroniska ierīce ar programmatūru, ar kuras palīdzību Lietotājs piekļūst Tīmekļa vietnei


Sīkdatnes - teksta dati, kas tiek vākti Lietotāja Ierīcē ievietotu failu veidā


RODO - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšanu


Personas dati - ir informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjekts"); identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturo fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti


Apstrāde - ir darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, kārtošana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;


Apstrādes ierobežošana - ir glabāto personas datu marķēšana, lai ierobežotu to turpmāku apstrādi


Profilēšana - jebkurš personas datu automatizētas apstrādes veids, kas ietver personas datu izmantošanu, lai novērtētu konkrētus ar indivīdu saistītus personas faktorus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar indivīda darbību, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos


Piekrišana - datu subjekta piekrišana ir brīvi izteikta, konkrēta, informēta un nepārprotama gribas izpausme, ar kuru datu subjekts ar paziņojumu vai skaidru apstiprinošu darbību dod savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas uz viņu attiecas


Personas datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kas izraisa nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem


Pseidonimizācija - ir personas datu apstrāde tādā veidā, ka tos vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu informāciju, ar nosacījumu, ka šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, kas neļauj to attiecināt uz identificētu vai identificējamu fizisku personu


Anonimizācija - datu anonimizācija ir neatgriezenisks datu apstrādes process, kas iznīcina/pārraksta "personas datus", padarot neiespējamu identificēt vai saistīt konkrētu ierakstu ar konkrētu lietotāju vai personu.


§2 Datu aizsardzības inspektors

Saskaņā ar DPA 37. pantu Administrators nav iecēlis datu aizsardzības inspektoru.


Jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi, tostarp personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties tieši ar Pārzini.


§3 Sīkfailu veidi

Iekšējās sīkdatnes - faili, ko Pakalpojuma datu pārraides sistēma ievieto un nolasa no Lietotāja Ierīces


Ārējās sīkdatnes - faili, ko Lietotāja Ierīcē ievieto un nolasa Ārējo pakalpojumu IKT sistēmas. Ārējo pakalpojumu skripti, kas var ievietot Sīkdatnes Lietotāja Ierīcēs, ir apzināti ievietoti Tīmekļa vietnē, izmantojot skriptus un pakalpojumus, kas ir pieejami un instalēti Tīmekļa vietnē


Sesijas sīkfaili - faili, ko tīmekļa vietne vai ārējie pakalpojumi ievieto un nolasa no lietotāja ierīces vienas konkrētas ierīces sesijas laikā. Sesijas beigās šie faili tiek dzēsti no Lietotāja Ierīces.


Pastāvīgās Sīkdatnes - faili, ko Tīmekļa vietne vai Ārējie pakalpojumi ievieto un nolasa no Lietotāja Ierīces, līdz tie tiek dzēsti manuāli. Sīkdatnes netiek dzēstas automātiski pēc Ierīces sesijas beigām, ja vien Lietotāja ierīces konfigurācijā nav iestatīts dzēst sīkdatnes pēc Ierīces sesijas beigām.


§4 Datu glabāšanas drošība

Sīkdatņu saglabāšanas un nolasīšanas mehānismi - Lietotāja Ierīcē un Tīmekļa vietnē saglabāto Sīkdatņu saglabāšanas, nolasīšanas un datu apmaiņas mehānismi tiek īstenoti, izmantojot interneta pārlūkprogrammās iebūvētos mehānismus, un tie neļauj iegūt citus datus no Lietotāja Ierīces vai citām Lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm, tostarp personas datus vai konfidenciālu informāciju. Vīrusu, Trojas zirgu un citu tārpu pārnešana uz Lietotāja Ierīci arī praktiski nav iespējama.


Iekšējās sīkdatnes - Administratora izmantotās sīkdatnes ir drošas Lietotāju Ierīcēm un nesatur skriptus, saturu vai informāciju, kas var apdraudēt personas datu drošību vai Lietotāja izmantotās Ierīces drošību.


Ārējās sīkdatnes - Administrators dara visu iespējamo, lai pārbaudītu un izvēlētos pakalpojumu partnerus saistībā ar Lietotāja drošību. Administrators sadarbībai izvēlas labi zināmus, lielus partnerus ar globālu sabiedrības uzticību. Tomēr Administratoram nav pilnīgas kontroles pār ārējo partneru sīkdatņu saturu. Administrators nav atbildīgs par sīkfailu drošību, to saturu un to, kā tos izmanto pakalpojumā instalētie Skripti, kas nāk no ārējiem pakalpojumiem saskaņā ar licenci, ciktāl to pieļauj likums. Partneru saraksts ir atrodams tālāk Privātuma politikā.


Sīkfailu kontrole


Lietotājs jebkurā laikā var patstāvīgi mainīt sīkfailos saglabāto datu glabāšanas, dzēšanas un piekļuves iestatījumus katrā tīmekļa vietnē


Informācija par to, kā atspējot sīkfailus populārākajās datoru pārlūkprogrammās, ir pieejama vietnē: how to disable cookies or from one of the designated providers:


Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā Chrome

Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā Opera

Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā FireFox

Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā Edge

Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā Safari

Sīkfailu pārvaldība pārlūkprogrammā Internet Explorer 11

Lietotājs jebkurā laikā var dzēst visas līdz šim saglabātās Sīkdatnes, izmantojot tās Lietotāja Ierīces rīkus, ar kuras palīdzību Lietotājs piekļūst Tīmekļa vietnes pakalpojumiem.


Draudi no lietotāja puses - Administrators izmanto visus iespējamos tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu sīkfailos ievietoto datu drošību. Tomēr jāatzīmē, ka šo datu drošības nodrošināšana ir atkarīga no abām pusēm, tostarp no Lietotāja darbības. Administrators nav atbildīgs par šo datu pārtveršanu, Lietotāja sesijas atveidošanu vai dzēšanu Lietotāja apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, par vīrusiem, Trojas zirgiem un citām spiegprogrammatūrām, ar kurām var būt vai ir inficēta Lietotāja Ierīce. Lai pasargātu sevi no šiem draudiem, Lietotājiem jāievēro interneta lietošanas noteikumi.


Personas datu glabāšana - Administrators nodrošina, ka dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Lietotāju brīvprātīgi ievadītie apstrādātie personas dati ir droši, piekļuve tiem ir ierobežota un tiek veikta atbilstoši to mērķim un apstrādes nolūkiem. Pārzinis arī nodrošina, ka tas dara visu iespējamo, lai aizsargātu tā rīcībā esošos datus pret nozaudēšanu, piemērojot atbilstošus fiziskus, kā arī organizatoriskus drošības pasākumus.


Paroļu glabāšana - Administrators paziņo, ka paroles tiek glabātas šifrētā veidā, izmantojot jaunākos standartus un vadlīnijas šajā jomā. Tīmekļa vietnē sniegtās kontu paroles ir praktiski neiespējami atšifrēt.


§5 Sīkdatņu izmantošanas mērķi

Pakalpojuma pieejamības uzlabošana un atvieglošana

Pakalpojuma personalizācija lietotājiem

Pieteikšanās pakalpojumam iespējošana

Mārketings, Pārmārketings ārējās vietnēs

Reklāmu apkalpošanas pakalpojumi

Partnerpakalpojumi

Statistikas uzturēšana (lietotāji, apmeklējumu skaits, ierīču veidi, saite utt.)

Multivides pakalpojumu sniegšana

Kopienas pakalpojumu sniegšana

§6 Personas datu apstrādes mērķi

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie personas dati tiek apstrādāti vienam no šādiem nolūkiem:


Elektronisko pakalpojumu ieviešana:

Pakalpojumi, kas saistīti ar jūsu konta reģistrāciju un uzturēšanu Tīmekļa vietnē un ar to saistītajām funkcijām

Informatīvo biļetenu pakalpojumi (tostarp reklāmas satura sūtīšana ar piekrišanu)

Pakalpojumi, lai komentētu / patiktu ziņas Tīmekļa vietnē bez reģistrācijas

Pakalpojumi, lai kopīgotu informāciju par Tīmekļa vietnē publicēto saturu sociālajos tīklos vai citās tīmekļa vietnēs.

Administratora saziņa ar Lietotājiem par jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu un datu aizsardzību

Lai nodrošinātu Administratora likumīgās intereses

Anonīmi un automātiski savāktie dati par Lietotājiem tiek apstrādāti vienam no šādiem mērķiem:


Statistikas uzturēšana

Atkārtots mārketings

Lietotāju preferencēm pielāgotu reklāmu rādīšana

Filiāļu programmu darbība

Lai nodrošinātu Administratora likumīgās intereses

§7 Ārējo pakalpojumu sīkfaili

Administrators izmanto tīmekļa vietnes partneru javascript un tīmekļa komponentus, kuri var ievietot savas sīkdatnes Lietotāja Ierīcē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pārlūkprogrammas iestatījumos varat pats izlemt, kādas sīkdatnes ir atļauts izmantot kādās tīmekļa vietnēs. Turpmāk ir uzskaitīti partneri vai to pakalpojumi, kas ievietoti Tīmekļa vietnē un kas var ievietot sīkdatnes:


Multivides pakalpojumi:

YouTube

Kopienas/saistītie pakalpojumi:

(Reģistrācija, pieteikšanās, satura kopīgošana, saziņa u. c.)

Facebook

Google+

Informatīvo biļetenu pakalpojumi:

Freshmail

Saņemt atbildi

Statistikas uzturēšana:

Google Analytics

HotJar

Trešo personu sniegtie pakalpojumi ir ārpus Administratora kontroles. Šīs personas jebkurā laikā var mainīt savus pakalpojumu sniegšanas noteikumus, privātuma politiku, datu apstrādes mērķi un sīkdatņu izmantošanu.


§8 Apkopoto datu veidi

Tīmekļa vietne vāc datus par Lietotājiem. Daļa datu tiek vākti automātiski un anonīmi, un daļa datu ir personas dati, ko Lietotāji brīvprātīgi sniedz, reģistrējoties konkrētiem Tīmekļa vietnes piedāvātajiem pakalpojumiem.


Automātiski savākti anonīmi dati:


IP adrese

Pārlūkprogrammas tips

Ekrāna izšķirtspēja

Aptuvenā atrašanās vieta

Atveramas vietnes apakšlapas

Laiks, kas pavadīts attiecīgajā tīmekļa vietnes apakšlapā

Operētājsistēmas tips

Iepriekšējās apakšlapas adrese

Saites adrese

Pārlūkprogrammas valoda

Interneta savienojuma ātrums

Interneta pakalpojumu sniedzējs

Lietotāju uzvedības reģistrēšana, izmantojot HotJar ar datu anonimizāciju

Reģistrācijas laikā savāktie dati:


Vārds / uzvārds / iesauka

Pieteikšanās

E-pasta adrese

Dzīvesvietas adrese

Tālruņa numurs

IP adrese (automātiski apkopota)

PVN maksātāja numurs

REGON numurs

Citi parastie dati

Dati, kas apkopoti, abonējot biļetena pakalpojumu


Vārds / uzvārds / iesauka

E-pasta adrese

IP adrese (automātiski apkopota)

Dati, kas apkopoti, pievienojot komentāru


Vārds / iesauka

E-pasta adrese

IP adrese (automātiski apkopota)

Daži dati (bez identificējošas informācijas) var tikt saglabāti sīkfailos. Daļu datu (bez identificējošas informācijas) var nosūtīt statistikas pakalpojumu sniedzējam.


§9 Trešo personu piekļuve personas datiem

Principā Administrators ir vienīgais Lietotāju sniegto personas datu saņēmējs. Sniegto pakalpojumu ietvaros savāktie dati netiek nodoti vai tālāk pārdoti trešām personām.


Piekļuvi datiem (parasti, pamatojoties uz datu apstrādes pilnvarojuma līgumu) var piešķirt struktūrām, kas atbildīgas par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras un pakalpojumu uzturēšanu, t. i., par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras un pakalpojumu uzturēšanu:


Hostinga uzņēmumi, kas administratoram sniedz hostinga vai saistītus pakalpojumus

Uzņēmumi, kas starpnieko tiešsaistes maksājumus par Tīmekļa vietnē piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem (pirkuma darījuma gadījumā Tīmekļa vietnē)

Uzņēmumi, kas ir atbildīgi par administratora grāmatvedības uzskaiti (pirkuma darījumu gadījumā tīmekļa vietnē)

Uzņēmumi, kas ir atbildīgi par fizisku produktu piegādi Lietotājam (pasta/kurjerpasta pakalpojumi, ja pirkuma darījums tiek veikts Tīmekļa vietnē)

Personas datu apstrādes uzticēšana - biļetens


Lai nodrošinātu jaunumu vēstuļu pakalpojumu, Administrators izmanto trešās puses pakalpojumu sniedzēja - Freshmail un Get Response - pakalpojumus. Informatīvo biļetenu abonēšanas veidlapā ievadītie dati tiek pārsūtīti, uzglabāti un apstrādāti šī pakalpojuma sniedzēja trešās puses pakalpojumā.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka izraudzītais partneris var mainīt norādīto konfidencialitātes politiku bez administratora piekrišanas.


Personas datu apstrādes uzticēšana - hostinga, VPS vai specializētā servera pakalpojumi


Lai palaistu tīmekļa vietni, administrators izmanto ārējo hostinga pakalpojumu sniedzēju, VPS vai Dedicated Servers - cyber_Folks S.A.. Visi pakalpojumā apkopotie un apstrādātie dati tiek glabāti un apstrādāti pakalpojuma sniedzēja infrastruktūrā, kas atrodas Polijā. Pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzēja darbinieki var piekļūt datiem, veicot uzturēšanas darbus. Piekļuvi šādiem datiem reglamentē līgums, kas noslēgts starp administratoru un pakalpojumu sniedzēju.


Datu apstrāde tiešsaistes maksājumu gadījumā


Tiešsaistes maksājumu apstrādes gadījumā visus maksājumu datus Lietotājs nodod tieši maksājumu apstrādātājam - mElements konfidencialitātes politika S.A.Izvēlētos datus, kas nepieciešami darījuma veikšanai, šī vienība pārsūta administratoram. Datu pārsūtīšanu reglamentē līgums starp administratoru un pakalpojumu sniedzēju.


Personas datu nodošana - Grāmatvedības pakalpojumi


Kad tiek noslēgts darījums, daļa fizisko personu datu vai fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību, datu tiek nodota iestādei, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus administratoram, IFIRMA SA. Šo datu pārsūtīšanu reglamentē likums ..... un līgums, kas noslēgts starp administratoru un pakalpojumu sniedzēju.


Personas datu pārsūtīšana - kurjerpasta pakalpojumi


Darījuma gadījumā, ja darījuma priekšmeta nodošana ir jāveic pa pastu vai ar kurjerpastu, daļa fizisko personu personas datu vai fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību, datu tiek nodota Lietotāja izvēlētajam subjektam, kas sniedz pasta/kurjerpasta pakalpojumus Pārziņa vārdā. Šo datu pārsūtīšanu reglamentē līgums, kas noslēgts starp Pārzini un pakalpojumu sniedzēju.


§10 Personas datu apstrāde

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie personas dati:


Personas dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības, ja vien tie nav publicēti Lietotāja individuālas darbības rezultātā (piemēram, ievadot komentāru vai ierakstu), kas padarīs šos datus pieejamus jebkuram vietnes apmeklētājam.

Personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai (profilēšanai).

Personas dati netiks tālāk pārdoti trešām personām.

Anonīmie dati (bez personas datiem), kas tiek vākti automātiski:


Anonīmie dati (personas dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības.

Anonīmus datus (bez personas datiem) var izmantot automatizētai lēmumu pieņemšanai (profilēšanai).

Anonīmu datu (bez personas datiem) profilēšana nerada juridiskas sekas vai līdzīgi būtiski neietekmē automatizētās lēmumu pieņemšanas datu subjektu.

Anonīmie dati (bez personas datiem) netiks tālāk pārdoti trešām personām.

§11 Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Pakalpojums vāc un apstrādā Lietotāju datus, pamatojoties uz:


Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

panta 1. punkta a) apakšpunkts

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos

panta 1. punkta b) apakšpunkts

apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas

panta 1. punkta f) apakšpunkts

apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai

2018. gada 10. maija Likums par personas datu aizsardzību (Dz.U. 2018 pozīcija 1000)

Gada 16. jūlija likums. Telekomunikāciju likums (Dz.U. 2004, Nr. 171, 1800. punkts)

1994. gada 4. februāra Likums par autortiesībām un blakustiesībām (Journal of Laws 1994, Nr. 24, 83. punkts)

§12 Personas datu apstrādes periods

Lietotāju brīvprātīgi sniegtie personas dati:


Parasti norādītie personas dati tiek glabāti tikai uz laiku, kamēr Administrators sniedz Pakalpojumu Pakalpojuma ietvaros. Tie tiek dzēsti vai anonimizēti ne vēlāk kā 30 dienas pēc pakalpojuma sniegšanas izbeigšanas (piemēram, reģistrēta lietotāja konta dzēšana, atteikšanās no jaunumu saraksta u. c.)


Izņēmums ir situācija, kad ir nepieciešams nodrošināt leģitīmus mērķus, lai Administrators varētu turpināt šādu datu apstrādi. Šādā situācijā Administrators glabā norādītos datus no brīža, kad Lietotājs ir pieprasījis tos dzēst, bet ne ilgāk kā 3 gadus, ja Lietotājs ir pārkāpis vai ir aizdomas par Pakalpojuma noteikumu pārkāpumu


Anonīmie dati (bez personas datiem), kas tiek vākti automātiski:


Anonīmus statistikas datus, kas nav personas dati, Administrators glabā pakalpojumu statistikas vajadzībām neierobežotu laiku


§13 Lietotāju tiesības saistībā ar personas datu apstrādi

Pakalpojums vāc un apstrādā Lietotāju datus, pamatojoties uz:


Tiesības piekļūt personas datiem

Lietotājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas tiek īstenotas pēc pieprasījuma, kas iesniegts administratoram


Tiesības uz personas datu labošanu

Lietotājiem ir tiesības pieprasīt administratoram nekavējoties labot neprecīzus personas datus un/vai papildināt nepilnīgus personas datus, kas tiek veikts pēc administratoram iesniegtā pieprasījuma


Tiesības uz personas datu dzēšanu

Lietotājiem ir tiesības pieprasīt Administratoram nekavējoties dzēst savus personas datus, kas tiek veikts pēc Administratoram iesniegtā pieprasījuma Lietotāju kontu gadījumā datu dzēšana ir datu anonimizācija, kas ļauj identificēt Lietotāju. Administrators patur tiesības apturēt datu dzēšanas pieprasījuma izpildi, lai aizsargātu Administratora likumīgās intereses (piemēram, ja Lietotājs ir izdarījis Lietošanas noteikumu pārkāpumu vai dati ir iegūti veiktas sarakstes rezultātā).

Informatīvo biļetenu pakalpojuma gadījumā Lietotājam ir iespēja pašam dzēst savus personas datus, izmantojot saiti, kas norādīta katrā nosūtītajā e-pasta vēstulē.


Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Lietotājiem ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi RODO 18. pantā norādītajos gadījumos, m.in. personas datu precizitātes apšaubīšana, ko veic pēc pārzinim iesniegtā pieprasījuma


Tiesības uz datu pārnesamību

Lietotājiem ir tiesības saņemt no Administratora personas datus, kas attiecas uz viņiem, strukturētā, parasti izmantojamā mašīnlasāmā formātā, kas tiek veikts pēc Administratoram adresēta pieprasījuma


Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Lietotājiem ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi RODO 21. pantā noteiktajos gadījumos, kas tiek īstenotas, iesniedzot pieprasījumu administratoram


Tiesības rīkoties

Lietotājiem ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.


§14 Sazinieties ar administratoru

Ar administratoru var sazināties kādā no šādiem veidiem
E-pasta adrese - [email protected]


Kontaktinformācija - pieejama vietnē: /kontakts


§15 Pakalpojumu prasības

Sīkdatņu saglabāšanas un piekļuves ierobežošana Lietotāja Ierīcē var izraisīt noteiktu Tīmekļa vietnes funkciju darbības traucējumus.


Administrators nav atbildīgs par Tīmekļa vietnes funkciju darbības traucējumiem gadījumā, ja Lietotājs jebkādā veidā ierobežo sīkdatņu saglabāšanu un nolasīšanu.


§16 Ārējās saites

Pakalpojums - Lietotāju raksti, ziņojumi, ieraksti vai komentāri var saturēt saites uz ārējām vietnēm, ar kurām Pakalpojuma īpašnieks nesadarbojas. Šīs saites, kā arī zem tām norādītās vietnes vai faili var būt bīstami jūsu Ierīcei vai apdraudēt jūsu datu drošību. Pārzinis nav atbildīgs par saturu, kas atrodas ārpus Pakalpojuma.


§17 Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Administrators patur tiesības jebkurā laikā, nepaziņojot Lietotājiem, mainīt šo Privātuma politiku attiecībā uz anonimizētu datu izmantošanu un piemērošanu vai sīkdatņu izmantošanu.


Administrators patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus šajā Privātuma politikā attiecībā uz personas datu apstrādi, par ko tas informēs Lietotājus, kuriem ir lietotāja konti vai kuri ir pierakstījušies uz jaunumu saņemšanas pakalpojumu, pa e-pastu 7 dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas. Turpmāka pakalpojumu izmantošana nozīmē, ka Lietotājs ir iepazinies ar Privātuma politikā veiktajām izmaiņām un tām piekrīt. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt ieviestajām izmaiņām, viņam ir pienākums dzēst savu kontu no Pakalpojuma vai atteikties no jaunumu saņemšanas pakalpojuma.


Jebkuras izmaiņas konfidencialitātes politikā tiks publicētas šajā Tīmekļa vietnes apakšlapā.


Ieviestās izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas.