Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Følgende fortrolighedspolitik fastsætter reglerne for lagring og adgang til data på brugernes enheder, der bruger webstedet med henblik på levering af elektroniske tjenester fra administratoren, samt reglerne for indsamling og behandling af brugernes personlige data, som de personligt og frivilligt leverer gennem de værktøjer, der er tilgængelige på webstedet.


Følgende fortrolighedspolitik er en integreret del af servicevilkårene, som fastlægger regler, rettigheder og forpligtelser for brugere, der bruger tjenesten.


§1 Definitioner

Service - webservice "https://goldenteachers.pl/da/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena" på https://goldenteachers.pl/da/growkit-golden-teacher-169-pln-gwarancja-swiezosci-i-niska-cena


Eksterne tjenester - hjemmesider for partnere, tjenesteudbydere eller kunder, der samarbejder med administratoren


Serviceadministrator / Dataadministrator - Serviceadministrator og Dataadministrator (i det følgende benævnt Administrator), der driver forretning på:

Den bedste løsning

Postnummer: 02-593

6/10 Chodkiewicza-gaden

By: Warszawa

NIP:5221926106Levere elektroniske tjenester via hjemmesiden


Bruger - en fysisk person, som administratoren leverer elektroniske tjenester til via hjemmesiden.


Enhed - en elektronisk enhed med software, hvorigennem brugeren får adgang til webstedet


Cookies - tekstdata indsamlet i form af filer placeret på brugerens enhed


RODO - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)


Personoplysninger - betyder oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til et eller flere elementer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet


Behandling - betyder en operation eller række af operationer, som personoplysninger eller sæt af personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse;


Begrænsning af behandling - betyder mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres fremtidige behandling


Profilering - betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, som indebærer brug af personoplysninger til at evaluere visse personlige faktorer vedrørende en person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende personens præstation, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelse


Samtykke - den registreredes samtykke betyder en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede enten ved en erklæring eller ved en klar bekræftelse giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om vedkommende


Brud på persondatasikkerheden - betyder et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, der er overført, lagret eller på anden måde behandlet


Pseudonymisering - betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at de ikke længere kan henføres til en bestemt registreret, uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der gør det umuligt at henføre dem til en identificeret eller identificerbar fysisk person


Anonymisering - Dataanonymisering er en irreversibel databehandlingsproces, der ødelægger/overskriver "personlige data", hvilket gør det umuligt at identificere eller forbinde en bestemt post til en bestemt bruger eller person.


§2 Databeskyttelsesrådgiver

I henhold til artikel 37 i databeskyttelsesforordningen har administratoren ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.


For spørgsmål vedrørende databehandling, herunder personoplysninger, bedes du kontakte den dataansvarlige direkte.


§3 Typer af cookies

Interne cookies - filer, der placeres og læses fra brugerens enhed af tjenestens datakommunikationssystem


Eksterne cookies - filer, der placeres og læses fra brugerens enhed af de eksterne tjenesters IKT-systemer. Eksterne tjenesters scripts, der kan placere cookies på brugerens enheder, er bevidst blevet placeret på webstedet via scripts og tjenester, der er gjort tilgængelige og installeret på webstedet


Sessionscookies - filer, der placeres og læses fra brugerens enhed af webstedet eller eksterne tjenester under en enkelt session på en given enhed. Når sessionen er slut, slettes filerne fra brugerens enhed.


Permanente cookies - filer, der placeres og læses fra brugerens enhed af webstedet eller eksterne tjenester, indtil de slettes manuelt. Cookies slettes ikke automatisk efter afslutningen af enhedens session, medmindre brugerenhedens konfiguration er indstillet til at slette cookies efter afslutningen af enhedens session.


§4 Sikkerhed ved opbevaring af data

Mekanismer til lagring og læsning af cookies - Mekanismerne til lagring, læsning og udveksling af data mellem cookies, der er gemt på brugerens enhed og webstedet, implementeres via de indbyggede mekanismer i internetbrowsere og tillader ikke, at andre data hentes fra brugerens enhed eller fra andre websteder, som brugeren har besøgt, herunder personlige data eller fortrolige oplysninger. Overførsel af virus, trojanske heste og andre orme til brugerens enhed er også praktisk talt umulig.


Interne cookies - de cookies, der bruges af administratoren, er sikre for brugernes enheder og indeholder ikke scripts, indhold eller information, der kan kompromittere sikkerheden af personlige data eller sikkerheden af den enhed, der bruges af brugeren.


Eksterne cookies - Administratoren gør alt, hvad der er muligt for at verificere og udvælge servicepartnere i forbindelse med brugerens sikkerhed. Administratoren vælger velkendte, store partnere med global offentlig tillid til samarbejde. Administratoren har dog ikke fuld kontrol over indholdet af cookies fra eksterne partnere. Administratoren er ikke ansvarlig for sikkerheden af cookies, deres indhold og deres brug af de scripts, der er installeret i tjenesten, og som kommer fra eksterne tjenester i overensstemmelse med licensen, så vidt loven tillader det. Listen over partnere kan findes længere nede i Privatlivspolitikken.


Kontrol af cookies


Brugeren kan til enhver tid selv ændre indstillingerne for lagring, sletning og adgang til data, der er gemt i cookies af hvert websted


Oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies i de mest populære computerbrowsere, er tilgængelige på: hvordan man deaktiverer cookies eller fra en af de udpegede udbydere:


Håndtering af cookies i Chrome-browseren

Håndtering af cookies i Opera-browseren

Håndtering af cookies i FireFox-browseren

Håndtering af cookies i Edge-browseren

Håndtering af cookies i Safari-browseren

Håndtering af cookies i Internet Explorer 11

Brugeren kan til enhver tid slette alle cookies, der er gemt til dato, ved hjælp af værktøjerne på den brugerenhed, hvorigennem brugeren får adgang til webstedets tjenester.


Trusler fra brugerens side - Administratoren bruger alle mulige tekniske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af de data, der placeres i cookies. Det skal dog bemærkes, at sikkerheden af disse data afhænger af begge parter, herunder brugerens aktivitet. Administratoren er ikke ansvarlig for opfangning af disse data, efterligning af brugerens session eller dens sletning som følge af brugerens bevidste eller ubevidste aktivitet, vira, trojanske heste og anden spyware, som brugerens enhed kan være eller er blevet inficeret med. For at beskytte sig mod disse trusler skal brugeren overholde reglerne for brug af internettet.


Opbevaring af personoplysninger - Administratoren sikrer, at han gør alt for at sikre, at de behandlede personoplysninger, der frivilligt er indtastet af brugerne, er sikre, at adgangen til dem er begrænset og udføres i overensstemmelse med deres formål og formålet med behandlingen. Administratoren sikrer også, at han gør alt for at sikre de data, han opbevarer, mod tab ved at anvende passende fysiske såvel som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.


Opbevaring af adgangskoder - Administratoren erklærer, at adgangskoder opbevares i krypteret form ved hjælp af de nyeste standarder og retningslinjer i denne henseende. Det er stort set umuligt at dekryptere adgangskoder til konti, der er angivet på hjemmesiden.


§5 Formål, som cookies bruges til

Forbedre og lette adgangen til tjenesten

Personalisering af tjenesten for brugerne

Aktivering af login til tjenesten

Markedsføring, Remarketing på eksterne sider

Tjenester til visning af annoncer

Affilierede tjenester

Føre statistik (brugere, antal besøg, typer af enheder, link osv.)

Betjening af multimedietjenester

Levering af samfundstjenester

§6 Formål med behandling af personoplysninger

Personlige data, der frivilligt leveres af brugere, behandles til et af følgende formål:


Implementering af elektroniske tjenester:

Tjenester til registrering og vedligeholdelse af din konto på hjemmesiden og de funktioner, der er forbundet med den

Nyhedsbrevstjenester (herunder udsendelse af reklameindhold med samtykke)

Tjenester til at kommentere/like indlæg på hjemmesiden uden at registrere sig

Tjenester til deling af oplysninger om indhold, der er lagt ud på hjemmesiden, på sociale netværk eller andre hjemmesider.

Administratorens kommunikation med brugerne om spørgsmål vedrørende tjenesten og databeskyttelse

For at sikre administratorens legitime interesse

Data om brugere, der indsamles anonymt og automatisk, behandles til et af følgende formål:


At føre statistik

Remarketing

Visning af annoncer, der er skræddersyet til brugernes præferencer

Drift af affiliate-programmer

For at sikre administratorens legitime interesse

§7 Cookies fra eksterne tjenester

Administratoren bruger javascript og webkomponenter fra partnere på hjemmesiden, som kan placere deres egne cookies på brugerens enhed. Bemærk venligst, at du selv kan bestemme i dine browserindstillinger, hvilke cookies der må bruges af hvilke websteder. Nedenfor er en liste over de partnere eller deres tjenester, der er implementeret på webstedet, og som kan placere cookies:


Multimedietjenester:

YouTube

Fællesskab/tilknyttede tjenester:

(Registrering, login, indholdsdeling, kommunikation osv.)

Facebook

Google+

Tjenester til nyhedsbreve:

Freshmail

Få svar

At føre statistik:

Google Analytics

HotJar

De tjenester, der leveres af tredjeparter, er uden for administratorens kontrol. Disse enheder kan til enhver tid ændre deres servicevilkår, privatlivspolitikker, formål med databehandling og brug af cookies.


§8 Typer af indsamlede data

Hjemmesiden indsamler data om brugerne. En del af dataene indsamles automatisk og anonymt, og en del af dataene er personlige data, der frivilligt leveres af brugere, når de tilmelder sig bestemte tjenester, der tilbydes af webstedet.


Anonyme data indsamlet automatisk:


IP-adresse

Browser-type

Skærmopløsning

Omtrentlig placering

Undersider på hjemmesiden, der kan åbnes

Tid brugt på den relevante underside af hjemmesiden

Type af styresystem

Adresse på forrige underside

Link-adresse

Browserens sprog

Hastighed på internetforbindelse

Internetudbyder

Registrering af brugeradfærd ved hjælp af HotJar med dataanonymisering

Data indsamlet under registreringen:


Fornavn / efternavn / kaldenavn

Login

E-mail-adresse

Adresse på bopæl

Telefonnummer

IP-adresse (indsamles automatisk)

Momsnummer

REGON-nummer

Andre almindelige data

Data indsamlet ved tilmelding til nyhedsbrevstjenesten


Fornavn / efternavn / kaldenavn

E-mail-adresse

IP-adresse (indsamles automatisk)

Data indsamlet, når du tilføjer en kommentar


Navn/kælenavn

E-mail-adresse

IP-adresse (indsamles automatisk)

Nogle data (uden identificerende oplysninger) kan gemmes i cookies. En del af dataene (uden identificerende data) kan overføres til en udbyder af statistiske tjenester.


§9 Tredjeparters adgang til personlige data

I princippet er administratoren den eneste modtager af de personlige data, der leveres af brugerne. De data, der indsamles som en del af de leverede tjenester, overføres eller videresælges ikke til tredjeparter.


Adgang til dataene (normalt på grundlag af en databehandlingsaftale) kan gives til enheder, der er ansvarlige for at vedligeholde den infrastruktur og de tjenester, der er nødvendige for at drive tjenesten, dvs:


Hostingfirmaer, der leverer hosting eller relaterede tjenester til administratoren

Virksomheder, der formidler onlinebetaling for varer eller tjenester, der tilbydes på webstedet (i tilfælde af en købstransaktion på webstedet)

Virksomheder, der er ansvarlige for administratorens bogholderi (i tilfælde af købstransaktioner på hjemmesiden)

Virksomheder, der er ansvarlige for levering af fysiske produkter til brugeren (post- og kurertjenester i tilfælde af en købstransaktion på hjemmesiden)

Overdragelse af behandling af personoplysninger - Nyhedsbrev


For at kunne levere nyhedsbrevstjenesten bruger administratoren tjenester fra en tredjepartsudbyder - Freshmail og Get Response . De data, der indtastes i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, overføres, gemmes og behandles i denne tjenesteudbyders tredjepartstjeneste.


Vær opmærksom på, at den udpegede partner kan ændre den angivne privatlivspolitik uden samtykke fra administratoren.


Overdragelse af behandling af personoplysninger - Hosting, VPS eller dedikerede servertjenester


For at køre hjemmesiden bruger administratoren en ekstern hostingudbyder, VPS eller dedikerede servere - cyber_Folks S.A.. Alle data, der indsamles og behandles på tjenesten, gemmes og behandles på tjenesteudbyderens infrastruktur, der er placeret i Polen. Der er mulighed for adgang til data som følge af vedligeholdelsesarbejde udført af tjenesteudbyderens personale. Adgang til sådanne data er reguleret af en aftale indgået mellem administratoren og tjenesteudbyderen.


Databehandling i tilfælde af onlinebetalinger


I tilfælde af online betalingsbehandling overføres alle betalingsdata direkte af brugeren til betalingsbehandleren - mElements Privatlivspolitik S.A.De valgte data, der er nødvendige for at gennemføre transaktionen, overføres derefter af denne enhed til administratoren. Overførslen af data reguleres af en aftale mellem administratoren og tjenesteudbyderen.


Overførsel af personlige data - Regnskabstjenester


Når der indgås en transaktion, overføres en del af personoplysningerne om enkeltpersoner eller oplysninger om enkeltpersoner, der udfører forretningsaktiviteter, til den enhed, der leverer regnskabstjenester til administratoren, IFIRMA SA. Overførslen af disse data er reguleret af loven .... og den aftale, der er indgået mellem administratoren og tjenesteudbyderen.


Overførsel af personlige data - Kurertjenester


I tilfælde af en transaktion, der kræver overførsel af emnet for transaktionen via post eller kurer, overføres en del af personoplysningerne om fysiske personer eller data om fysiske personer, der udfører forretningsaktiviteter, til den enhed, der leverer post- / kurertjenester på vegne af administratoren, valgt af brugeren. Overførslen af disse data er reguleret af den kontrakt, der er indgået mellem administratoren og tjenesteudbyderen.


§10 Behandling af personoplysninger

Personlige data, som brugerne frivilligt afgiver:


Personoplysninger overføres ikke uden for EU, medmindre de er blevet offentliggjort som følge af en individuel handling fra brugerens side (f.eks. indtastning af en kommentar eller et indlæg), hvilket vil gøre oplysningerne tilgængelige for enhver besøgende på hjemmesiden.

Personoplysninger vil ikke blive brugt til automatiseret beslutningstagning (profilering).

Personoplysninger vil ikke blive videresolgt til tredjeparter.

Anonyme data (ingen personlige data) indsamlet automatisk:


Anonyme data (ingen personlige data) vil blive overført til lande uden for Den Europæiske Union.

Anonyme data (uden personlige data) kan bruges til automatiseret beslutningstagning (profilering).

Profilering af anonyme data (uden persondata) har ingen retsvirkning eller påvirker ikke den registrerede i væsentlig grad.

Anonyme data (uden personlige data) vil ikke blive videresolgt til tredjepart.

§11 Juridisk grundlag for behandling af personoplysninger

Tjenesten indsamler og behandler brugernes data på grundlag af:


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

artikel 6, stk. 1, litra a)

den registrerede har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål

artikel 6, stk. 1, litra b)

behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt

artikel 6, stk. 1, litra f)

behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Lov af 10. maj 2018 om beskyttelse af personoplysninger (Dz.U. 2018 punkt 1000)

Lov af 16. juli 2004. Lov om telekommunikation (Dz.U. 2004 nr. 171, punkt 1800)

Lov af 4. februar 1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder (Lovtidende 1994 nr. 24, pkt. 83)

§12 Periode for behandling af personlige data

Personlige data, som brugerne frivilligt afgiver:


Som hovedregel opbevares de angivne personoplysninger kun i den periode, hvor administratoren leverer tjenesten inden for tjenesten. De slettes eller anonymiseres op til 30 dage efter ophør af tjenesten (f.eks. sletning af en registreret brugerkonto, afmelding fra nyhedsbrevslisten osv.)


Undtagelsen er den situation, der kræver sikring af legitime formål for yderligere behandling af sådanne data af administratoren. I en sådan situation skal administratoren gemme de angivne data fra tidspunktet for brugerens anmodning om at fjerne dem, ikke længere end i en periode på 3 år i tilfælde af overtrædelse eller mistanke om overtrædelse af bestemmelserne i servicevilkårene fra brugerens side


Anonyme data (ingen personlige data) indsamlet automatisk:


Anonyme statistiske data, som ikke udgør personlige data, gemmes af administratoren med henblik på servicestatistik i en ubestemt periode


§13 Brugernes rettigheder i forbindelse med behandling af personlige data

Tjenesten indsamler og behandler brugernes data på grundlag af:


Ret til adgang til personlige data

Brugere har ret til at få adgang til deres personlige data efter anmodning til administratoren


Ret til berigtigelse af personlige data

Brugere har ret til at anmode administratoren om øjeblikkelig berigtigelse af personoplysninger, der er unøjagtige, og/eller færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, der udføres efter anmodning til administratoren


Ret til sletning af personlige data

Brugerne har ret til at kræve øjeblikkelig sletning af deres personlige data fra administratoren, udført efter anmodning til administratorenI tilfælde af brugerkonti består sletning af data i anonymisering af data, der muliggør identifikation af brugeren. Administratoren forbeholder sig ret til at suspendere udførelsen af en anmodning om sletning af data for at beskytte administratorens legitime interesse (f.eks. når brugeren har begået en overtrædelse af brugsbetingelserne, eller dataene blev opnået som et resultat af gennemført korrespondance).

I tilfælde af nyhedsbrevstjenesten har brugeren mulighed for selv at slette sine personlige data ved hjælp af det link, der findes i hver e-mail, der sendes.


Ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger

Brugere har ret til at begrænse behandlingen af deres personlige data i de tilfælde, der er angivet i artikel 18 RODO, m.in. at sætte spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af personlige data, udført efter anmodning til den dataansvarlige


Ret til dataportabilitet

Brugere har ret til at få personoplysninger om dem fra administratoren i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format, der udføres efter anmodning til administratoren


Ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personlige data i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 21 i RODO, udøvet efter anmodning til administratoren


Ret til handling

Brugere har ret til at indgive en klage til den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.


§14 Kontakt til administratoren

Administratoren kan kontaktes på en af følgende måder
E-mail-adresse - [email protected]


Kontaktformular - tilgængelig på: /kontakt


§15 Krav til service

Begrænsning af lagring af og adgang til cookies på brugerens enhed kan resultere i, at nogle funktioner på webstedet ikke fungerer korrekt.


Administratoren kan ikke holdes ansvarlig for funktionsfejl på hjemmesiden i tilfælde af, at brugeren på nogen måde begrænser lagring og læsning af cookies.


§16 Eksterne links

Tjenesten - artikler, indlæg, poster eller kommentarer fra brugere kan indeholde links til eksterne sider, som ejeren af tjenesten ikke samarbejder med. Disse links, såvel som de sider eller filer, der er angivet under dem, kan være farlige for din enhed eller udgøre en trussel mod sikkerheden af dine data. Administratoren kan ikke holdes ansvarlig for indhold, der ligger uden for Tjenesten.


§17 Ændringer i privatlivspolitikken

Administratoren forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid uden at underrette brugerne med hensyn til brug og anvendelse af anonymiserede data eller brug af cookies.


Administratoren forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid med hensyn til behandling af personoplysninger, som den vil informere brugere, der har brugerkonti, eller som abonnerer på nyhedsbrevstjenesten, via e-mail inden for 7 dage efter ændringen i registrene. Fortsat brug af tjenesterne indebærer, at brugeren har læst og accepteret de ændringer, der er foretaget i fortrolighedspolitikken. I tilfælde af at brugeren ikke er enig i de indførte ændringer, er han/hun forpligtet til at slette sin konto fra tjenesten eller afmelde sig nyhedsbrevet.


Eventuelle ændringer i fortrolighedspolitikken vil blive offentliggjort på denne underside af hjemmesiden.


De indførte ændringer træder i kraft ved offentliggørelsen.